News

ALLCON nagrodzony / ALLCON awarded

Łużycka Office Park firmy Allcon w Gdyni znalazł się w pierwszej dziesiątce najlepszych biurowców w Polsce w konkursie The Eurobuild Awards 2010. Został doceniony zarówno przez najemców,
jak i profsjonalistów.

W przypadku gdyńskiego biurowca bardzo wysokie noty uzyskały m.in.: funkcjonalność, standard ekologiczny budynku, jakość wykończenia i atrakcyjność architektury. Łużycka Office Park Budynki A i B znalazły się (jako jedyne z Polski północnej) wśród 10 najlepszych biurowców w Polsce w dwóch kategoriach: Najlepszy Biurowiec w Ocenie Najemców oraz Najlepszy Biurowiec w Ocenie Profesjonalistów.

Badanie oceny najemców zostało przeprowadzone na zlecenie Eurobuild przez polski oddział międzynarodowej firmy Milton Brown specjalizującej się w badaniach rynku. Wśród wytypowanych 55 obiektów 37 znajduje się w Warszawie, pozostałe 18 w Krakowie, Katowicach, Gdańsku, Gdyni, Łodzi i Poznaniu.ALLCON AWARDED

Łużycka Office Park of Allcon company in Gdynia was ranked in the top ten of the best office buildings in Poland in the competition of the Eurobuild Awards 2010. It was appreciated by both the tenants and professionals.

In the case of the Gdynia office building very high marks received: functionality, eco-building standards, finishing quality and attractive architecture. Łużycka Office Park Buildings A and B were (as the only from the northern Poland) among the top 10 office buildings in Poland in two categories: The Best Office Building in the Tenants Assessment and the Best Office Building in the Professionals Assessment.

Tenant Assessment study was carried out on behalf of Eurobuild by the Polish branch of an international company Milton Brown, which specializes in market research. Among the selected 55 objects, 37 are located in Warsaw, the other 18 in Krakow, Katowice, Gdansk, Gdynia, Lodz and Poznan.

2011-02-08 13:47:41

The website was created as part of the project which main goal was to increase the international cooperation between companies from the Pomeranian region and other countries. The project is run by Gdansk Economic Development Agency Ltd. and Pomeranian Special Economic Zone Ltd, which offer investment support for regional, Polish and foreign companies interested in expanding business cooperation in the Pomeranian region.

 
  • EFRR
  • Gryf
  • European Union
 

The project is co-financed by the European Union under the European Regional Development Fund.

 

EFRR                         Gryf